Aguisín:Briathra Gaeilge

Ón Vicífhoclóir, an foclóir ábhair shaor.
Jump to navigation Jump to search

Pearsa agus uimhir[cuir in eagar]

 • Céad, dara, tríú; uatha, iolra.
 • Saor

Faíthe, modhanna and aimsirí[cuir in eagar]

Foirmeacha réimnithe:

 • Gníomhach
  • Táscach
   • Láithreach
   • Gnathláithreach
   • Caite
   • Gnáthchaite
   • Fáistineach
  • Coinníollach
  • Foshuiteach
   • Láithreach
   • Caite
  • Ordaitheach


Abairtí timchaintigh, bunaithe ar agus/nó ainm agus aidiacht briathra:

 • Gníomhach, foirfe
 • Céasta
  • Is féídir an fhaí chéasta a aistriú leis an saorbhriathar

Réimnithe[cuir in eagar]

 • Céad
  • Aonsiollach
   • Deirí ilghnéitheacha
   • Iarmhír -igh, m.s., nigh, léigh, dóigh
    • guta gearr nó gan ghuta: f-caol, t-caol, i -> í (ach amháín roimh t), m.s. nífeá, niteá
    • é: f-caol, t-caol, m.s. léifeá, léiteá
    • guta fada eile: f-leathan, t-caol, m.s. dhófá, dhóiteá
   • Comhbhriathra de bhriathra aonsiollacha
  • Ilsiollach
   • ‑áil: f-leathan, t-caol, m.s., sábhálfá, samháilteá
   • Ilsiollaigh ar leith eile (le leathnú nó coimriú)
 • Dara
  • Ilsiollach, ach amháin iad atá sa chéad réimniú
  • Go háirithe le deirí:
   • ‑igh, ‑im, ‑ing
   • ‑il, ‑in, ‑ir, ‑is le coimriú.
 • Neamrialta

Foirmeacha neamhspleácha is spleácha[cuir in eagar]

Fréamhann na foirmeacha neamhspleácha is spleácha ó na foirmeacha neamhnasctha is cónasctha (do briathra simplí), agus foirmeacha prótatonach is deotratonach (do briathra coimpléascacha), mar a bhí ann le chéile sa tSean-Ghaeilge.[1] Is ionann iad na foirmeacha do na briathra rialta go léir sa NuaGhaeilge. Feictear iad go soiléir ach amháin i gcuid de na haimsirí i roinnt de na briathra neamhrialta.

Ainmfhocail agus aidiachtaí[cuir in eagar]

Ainmbhriathra[cuir in eagar]

Tá an iomarca foirmeacha na n-ainmbhriathra i nGaeilge. Tá roinnt patrún ann, ach go leor eisceachtaí. Seo a leanas deirí na n-ainmbhriathra, i liosta aibítre, ach go gcuirtear na deirí fadghuta le chéile, agus na foirmeacha gan iarmhír ag an mbun.

 • á, -é, -í, -ó, -ú
  • céad réímniú -igh
   • guta gairid no gan guta: nigh, ní
   • guta fada: leáigh, leá; pléigh, plé; dóigh, dó; súigh, sú
  • dara réimniú
   • igh + adh > ú: críochnaigh, críochnú
   • achain, achainí
   • éirigh, éirí
   • fiafraigh, fiafraí
 • -ach
  • ceannaigh, ceannach
 • -acht
  • fan, fanacht
  • imigh, imeacht
 • -achtáil
  • mair, maireachtáil
 • -adh
  • bris, briseadh
  • le leathnú: buail, bualadh
 • -aidh
  • iarr, iarraidh
 • -áil
  • tóg, tógáil
  • feic, feiceáil
  • go leor iasachtaí deireanaí: péint, péinteáil
 • -ain
  • arg, argain
 • -aíocht
  • tóraigh, tóraíocht
 • -amh
  • léigh, léamh
  • déan, déanamh
 • -an
  • lig, ligean
 • -ch
  • glaoigh, glaoch
 • -chan
  • beoigh, beochan
 • -e
  • fair, faire
  • ith, ithe
 • -im
  • tit, titim
 • -int
  • inis, insint
  • tuig, tuiscint
 • -t
  • briathra le -il, -in, -ir: imir, imirt
 • -úint
  • lean, leanúint
 • gan iarmhír
  • fás[2]; ól; rith
  • briathra le -áil: sábháil
 • gan iarmhír le leathnú
  • cuir, cur
  • siúil, siúl
  • ceangail, ceangal

Aidiachtbhriathra[cuir in eagar]

Tá fréamh na haidiachta leathan nó caol, bunaithe ar an mbunfhocal. Is í an iarmhír bhunúsach ná ‑tə, atá inséimhithe, agus is leathan (a) nó caol (e) é an ə deireadh, i gcomhtheacht le fraomh na haidiachta. Dá bhrí sin, is é tacar na n-iarmhíreanna ná ‑ta, ‑tha, ‑te, ‑the. Tá rialacha cruthuithe glana ann, agus iad curtha i bhfeidhm go rialta le beagán eisceachtaí.

 • Dara réimniú -im, -in, -ir (ah ní -il): leathnaítear an fraomh
 • Dara réimniú -is: coimrítear an fraomh
 • briathra le -igh: lig an gh ar lár, ag nochtadh an ghuta i
 • dntls, th, gutaí: ní shéimhítear an iarmhír
  • le -th, -thte > te,
 • briathra le -bh, -mh: bhth, mhth > f

Samplaí de réir na rialacha seo:

 • foghlaim, foghlamtha
 • oscail, oscailte
 • inis, inste
 • glan, glanta
 • nigh, nite
 • ith, ite
 • scríobh, scríofa

Aidiachtbhriathra neamhrialta:

 • beir, breith
 • bí, bheith

Díochlaonadh na n-ainmbhriathra[cuir in eagar]

Braitheann díochlaonadh na n-ainmbhriathra ar a gcomhthéacs. Agus iad ina sheasamh mar substainteach[3], diochlaontar iad le díochlaonadh an ainmfhocail a ghlactar leo. De ghnáth, is í inscne an ainmbhriathair ná príomhinscne an díochlaonta, ach tá eisceachtaí ann.

Agus iad ina seasamh mar infinideach, díochlaontar iad le cabhair óna haidiachtbhriathra.

 • ól, ólta
 • titim, tite
 • foghlaim, foghlamtha
 • ithe, ite

Tá ainmbhriathra ann, ámh, a díochlaontar i gcónaí leis an aidiachtbhriathar, is cuma an comhthéacs.

 • socrú, socraithe, socruithe

Copail[cuir in eagar]

Níl ag an gcopail ach trí aimsir. Ní dhíoclaontear í.

 • gníomhach láithreach (agus fáisteanach)
 • gníomhach caite (and coinníollach)
 • foshuiteach láithreach

Briathra uirseacha[cuir in eagar]

Níl ann ach domán beag bhriathra uirseacha i nGaeilge, go suntasach:

 • ar
 • dar
 • dóbair
 • feadair

Is briathar uirseach í an chopail (féach thuas), de réir gach dealramh.

Teimpléidí Vicífhoclóra[cuir in eagar]

Notaí[cuir in eagar]

 1. Dependent and independent verb forms ar Wikipedia
 2. Fiche blia(i)n ag fás
 3. le haghaidh tuilleadh eolais, féach mar shampla an t-ainm briathartha á phlé ar Nualeargais
 4. Dar liom, tá ithe teibí, mar sin (b)!

Naisc sheachtracha[cuir in eagar]

Féach freisin[cuir in eagar]